Bemutatkozás

Megalakulásunk
Az Európai Unióhoz újonnan csatlakozó országok közül elsőként Magyarországon ismerte fel néhány jelentősebb élettudományi vállalkozás vezetője a biotechnológiai szektorban rejlő lehetőségeket, valamint azt, hogy egy életképes, hazai és nemzetközi szinten elismert biotech iparágnak elengedhetetlen kelléke a szektor szereplőinek összefogása. Ennek eredményeként a Magyar Biotechnológiai Szövetség (MBSZ) 10 taggal alakult meg 2003-ban, azzal az elsődleges céllal, hogy összefogja a szektorban tevékenykedő, és a tudományág előrehaladását szolgáló magyar szakembereket, kutatócsoportokat, tudományos intézményeket és vállalkozásokat azért, hogy érdekeiket hatékonyan képviselje mind hazai, mind nemzetközi környezetben.

A jelen
A ma már közel 60 taggal rendelkező országos szervezet tagjai közt elsősorban olyan élettudományi cégek találhatóak, akik megoldásokat keresnek például daganatos és krónikus vírusos megbetegedések elleni gyógyszerek, egyéni terápiás módszerek, orvosi műszerek és diagnosztikai eljárások kifejlesztésére, klinikai tesztelések megvalósítására, kémiai struktúrák és folyamatok modellezésére, környezetkárosító anyagok biológiai lebontására, és környezetbarát anyagok kifejlesztésére. Emellett az élettudomány területén specifikus szakértelemmel rendelkező ügyvédi iroda és tanácsadó cég is tagjaink között található. Emellett tagjaink között tudhatunk az élettudományokkal kapcsolatos specifikus szakértelemmel rendelkező ügyvédi irodát és tanácsadó céget.

Célunk
Az MBSZ fő céljának tekinti, hogy – a fejlettebb országokhoz hasonlóan – Magyarországon is mihamarabb megerősödjön a biotechnológia, mint stratégiai iparág, valamint hogy a hazai élettudományok fejlődésének és a tudományos eredmények mielőbbi hasznosításának támogatásával hozzájáruljon Magyarország társadalmi, gazdasági céljainak megvalósulásához.

Tevékenységünk
A Magyar Biotechnológiai Szövetség egyik legfontosabb tevékenységének a magyar biotechnológiai szektor szereplőinek összefogását és egységes képviseletét tekinti, valamint hazai és nemzetközi szakmai együttműködések és üzleti kapcsolatok kiépítését a biotechnológiai szektoron belül. A különböző hazai és nemzetközi projekteken keresztül Szövetségünk egyaránt törekszik a biotechnológiai vívmányok ismertségének és társadalmi elismerésének javítására, a gazdasági hasznosítás növelésére, a biztonságos és etikus felhasználás kialakítására és a jövő biotechnológiai menedzser-nemzedékének kinevelésére.

Szövetségünk az elmúlt évek alatt szoros kapcsolatokat alakított ki a releváns állami döntéshozó szervekkel, valamint más szövetségekkel (pl. Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Magyar Innovációs Szövetség). Ennek köszönhetően az MBSZ szakemberei aktívan részt vesznek K+F és egyéb szakmai anyagok véleményezésében, valamint különböző fórumok meghívott szakértői.

Az MBSZ az ágazatban tevékenykedő kutatók, cégek, befektetők, valamint állami döntéshozók számára minden évben a közös gondolkodás és párbeszéd megteremtéséhez találkozási lehetőséget, fórumot teremt. A szemináriumként indult és mára már az ágazatban tevékenykedő kutatók, egyetemi és akadémiai intézmények képviselői, cégek, befektetők, valamint állami döntéshozók mellett más szövetségek (pl. Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Magyar Innovációs Szövetség) részvételével kibővült fórum közelebb hozza egymáshoz a tudományos, vállalkozói és állami szférát annak érdekében, hogy minél hatékonyabb és sikeresebb együttműködések szülessenek nemcsak nemzetközi, hanem hazai szinten is.

Az MBSZ megalakulása óta folyamatosan lehetőséget teremt arra, hogy mind tagjai, mind a Szövetség keretein kívüli aktív érintettek részt vegyenek közös egyeztető fórumokon, valamint terület-specifikus szakbizottságokban, szakértők iránymutatásával fogalmazzanak meg prioritásokat, alakítsanak ki az egyes hiányosságra áthidaló stratégiát, illetve a kormányzat felé továbbítandó ajánlásokat, mindezt a szektor szereplőinek igényeit figyelembe véve.

Az MBSZ nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is képviseli tagjait, így például a BIO (Biotechnology Industry Organization), az EuropaBio (Europaen Association for Bioindustries), és az EFB (European Federation of Biotechnology) különböző fórumain, valamint roadshow-kat, konferenciákat, kiállításokat és üzleti delegációkat szervez a nemzetközi kapcsolatok felélénkítésére. Szövetségünk számos szakmai projektben partnerközvetítő szerepet töltött be, illetve több EU projektben is partnerként szerepel.

A Szövetség széles spektrumon igyekszik lefedni a biotechnológia minden szegmensét, hiszen a szakmához közvetlenül kapcsolódó – piros, fehér, zöld – szakbizottságokon kívül a működési mátrixban horizontálisan helyezkedik el és aktív tevékenységet folytat a többi szakbizottság is.